• Adres

  Lex Artist sp. z o.o.
  Ul. Szańcowa 74/1
  01-458 Warszawa

 • Kontakt

  + 48 533 088 955
  wspolpraca@szkolimyzodo.pl

Zamów e-learningi

Jeśli chcesz przeszkolić-z-odo swoich pracowników, albo po prostu chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych szkoleń e-learningowych – wyślij nam wiadomość

Opcje dodatkowe:
Szkolenia "szyte na miarę"
Administrator
Super Administrator

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa; tel. +48 533 088 955; e-mail: kancelaria@lex-artist.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu: zawarcie oraz realizacja usługi szkoleniowej pomiędzy Panią / Panem, a Administratorem i w oparciu o następującą podstawę prawną: art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą: firma świadcząca usługi księgowe; firmy świadczące usługi hosting oraz seriwsu IT oraz podmioty współpracujące z Lex Artist w procesach komunikacji drogą elektroniczną.

4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych rozczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,

b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolone, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

TEST TESTKontakt